Hva er kolikk

Vennligst les det som står om disse sidene. Undertegnede har ingen medisinsk kompetanse utover å ha vært far til et kolikkbarn.

Kolikk er en tilstand, ikke en sykdom. En mye brukt definisjon er at barn som skriker uten noen klar årsak mer enn tre timer mer enn tre dager per uke i mer enn tre uker har kolikk. Kolikk starter ofte når barnet er et par-tre uker gammelt, og varer typisk til ca. tre måneders alder. Imidlertid kan det her forekomme avvik i begge retninger, tilstanden kan starte tidligere og/eller vare lenger.

I mange tilfeller følger skrikingen et mønster, altå at barnet har en skrikeperiode på omtrent samme tid på døgnet hver dag.

Kolikk er vanskelig å behandle, men en skal alltid oppsøke lege når det oppstår for å sjekke om barnet lider av en sykdom.

Utbredelse

Her "har jeg hørt" at kolikk er mer utbredt blant førstefødte enn hos barn med eldre søsken. Jeg har også sett det påstått både at kolikk er mye mer utbredt i den vestlige verden enn ellers, og at det er like utbredt overalt. Genrelt har det vært forsket en del på kolikk, men mitt inntrykk er at resultatene spriker en del. Jeg antar at årsaken er todelt. For det første er det en litt abstrakt lidelse, og pasienten kan ikke gjøre rede for hva han eller hun føler/kjenner. For det andre varer lidelsen et begrenset tidsrom med stor variasjon, noe som blant annet gjør det vanskelig å verifisere om en behandling virker eller om det gikk over av seg selv.

Mulige årsaker

En vanlig oppfatning er at kolikk er luftsmerter, og det kan godt være riktig. Imidlertid er det blitt mer vanlig å anta at skrikingen kan ha forskjellige årsaker i forskjellige tilfeller. Dette underbygges av at kolikk generelt sett er vanskelig å behandle. Personlig tror jeg at et kolikkbarn kan være berørt av flere av disse årsakene, noe som vanskeliggjør diagnostisering og helbredelse. Jeg har vært borti følgende årsaksteorier:

Hva fører det til

Jeg har ikke sett noe sted at noen hevder at kolikk har innvirking på barnets videre utvikling og oppvekst. Når kolikken gir seg etter noen endeløse uker/måneder utvikler kolikk-barn seg som alle andre barn. Enkelte hevder til og med at de kan bli mer harmoniske da de ofte har fått mer kroppskontakt enn andre barn.

Imidlertid går kolikk utover foreldrenes nerver. Se siden om behandling. Videre har jeg hørt at foreldre ofte lærer seg å tolket barns gråt. "Nå er han sulten." "Nei, nå er det visst på tide med en ny bleie." Vi fant aldri ut av dette. Når barnet startet å skrike var det mer en blanding av panikk og resignasjon som preget oss, "der var vi i gang igjen..."

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!