Om sidene

Disse sidene er laget av Karl Martin Lund. Undertegnede fikk en datter 9. august 2003. Hun viste seg å ha kolikk, og erfaringene vi fikk i løpet av denne perioden er forsøkt samlet her. Jeg håper at det kan være til nytte.

Jeg vil nok en gang understreke at jeg ikke har medisinsk bakgrunn, jeg er utdannet og arbeider innen IT. Alle tips og råd på disse sidene benyttes selvsagt på egen risiko. Oppsøk lege eller helsestasjon dersom du føler at du trenger medisinsk hjelp.

Det er ingen bilder eller illustrasjoner på sidene. Jeg kan ikke lage slikt selv, og har foreløpig ikke tatt meg råd til å få noen andre til å gjøre det. Jeg har heller ikke brukt tid på å finne andre illustasjoner jeg kan bruke. Det meste av det jeg har sett er kopibeskyttet.

Send ellers gjerne kommentarer og tips til kml@lundit.no.

I skrivende stund er det også et eget forum om kolikk på http://www.dinbaby.no.

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!