Behandling av kolikk

Det finnes en rekke behandlingmetoder som kan prøves mot kolikk. Felles for dem alle er at det ikke er noen som virker i alle tilfeller. Jeg har ikke gjort noen systematiske forsøk på å finne om det er noen metoder som virker bedre enn andre, eller om de har noen virkning overhodet. Jeg har inntrykk av at kolikk er et symptom som kan ha forskjellige årsaker. Og dermed blir det veldig vanskelig å finne en generell behandling så lenge man ikke er sikker på den underliggende årsaken i hvert enkelt tilfelle.

Her har jeg listet opp de fleste jeg har hørt om i alfabetisk rekkefølge. Trøsten får være at kolikken etter all sannsynlighet har gitt seg lenge før man kommer gjennom hele listen.

Det eneste generelle rådet jeg kan gi er å lese det som står om "bevaring av foreldre".

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!